Czym jest taryfa G12 i kiedy się ona sprawdzi?

taryfa g12

W naszym kraju dominuje grupa taryfowa G, w której mieszczą się dwie, najpopularniejsze rodzaj taryf, czyli G11 i G12. Bez wątpienia taryfa G12 jest niezwykle korzystna i pozwoli na wygenerowanie oszczędności w zakresie rachunków za prąd. Jest ona szczególnie atrakcyjna i rekomendowana osobom, które w ciągu dnia nie zużywają pokaźnej ilości energii elektrycznej. Niemniej jednak czym jest taryfa G12 i kiedy się ona sprawdzi?

Czym jest taryfa G12?

Taryfa G12 jest jedną z najchętniej wybieraną opcją przez klientów indywidualnych w Polsce. Wyróżnia się ona chociażby tym, że w strefie nocnej tj. od godziny 22:00 do godziny 6:00 odbiorcy mogą cieszyć się tańszym prądem, a tym samym wygenerować pokaźne oszczędności. Na wstępie, by wyjaśnić czym jest taryfa G12 warto rozszyfrować jej nazwę. Otóż:

  • G- w nazwie taryfy odpowiada za to, komu jest ona dedykowana. Litera G oznacza, że oferta taryfowa jest kierowana głównie do klientów indywidualnych, a także do gospodarstw domowych.
  • 1- cyfra ta w nazwie taryfy wyjaśnia nam, do jakiej grupy zakwalifikowany jest dany odbiorca prądu. W tym wypadku brana jest pod uwagę przede wszystkim maksymalna, umowna moc prądu, czyli mówiąc proście intensywność jego zużycia. Taryfa G12 niestety, nie może zapewnić klientom mocy wyższej niż około 40 kW. Co to oznacza w praktyce? Otóż w gospodarstwach domowych, w których znajduje się spora ilość urządzeń o właściwościach energochłonnych, taryfa ta może okazać się nie wystarczająca.
  • 2- to nic innego jak ilość stref czasowych, w których dokonywane są rozliczenia.
 taryfa g12 nocna

Dla kogo jest taryfa G12?

Otóż jak już zostało wcześniej wspomniane, taryfa G12 jest przeznaczona dla klientów indywidualnych i gospodarstw domowych (więcej na ten temat przeczytasz na https://eon.pl/dla-domu/portal-o-energii-dla-domu/taryfa-g12) . Niemniej jednak dzięki ofercie taryfy nocnej, można cieszyć się tańszym prądem po godzinie 22:00. W związku z tym można powiedzieć, że taryfa G12 przyniesie największe korzyści osobom, które zużywają niewielkie ilości energii elektrycznej w ciągu dnia, zaś ich zapotrzebowanie na prąd wzrasta w porze nocnej.