Prąd elektryczny z odnawialnych źródeł energii

Zielona energia, jak sama nazwa na to wskazuje, jest przyjazna środowisku, które na przestrzeni lat zostało już mocno zniszczone destruktywną działalnością człowieka. Przyszłością jest korzystanie z energii słońca, wody, wiatru i innych odnawialnych źródeł energii. Znaczenie ma nie tylko ekologia, ale też kwestie związane z finansami.

Z czego można pozyskać energię?

Paliwa kopalne to z pewnością niejedyne źródła energii. Co więcej, ich ilość jest ograniczona i na przestrzeni lat zostaną pełni wykorzystane. Nie mówiąc już o tym, jak wiele zanieczyszczeń i negatywnych skutków dla środowiska naturalnego wiąże się z ich wydobyciem oraz przekształceniem w prąd elektryczny. Natura obdarzyła ludzi wieloma źródłami energii, które przy użyciu odpowiednich technologii mogą zostać wykorzystane na wiele sposobów. Wiatr, słońce i woda są odnawialnymi, darmowymi źródłami energii. Źródła te nie kończą się, a więc są przeciwieństwem ropy naftowej, węgla czy gazu ziemnego. Powszechnie jest wiadomo, że korzystanie z takich nieodnawialnych źródeł energii ma negatywny wpływ na wszystkie obszary ziemi, dlatego coraz bardziej promowane są działania proekologiczne. Oprócz wiatru, wody i słońca możliwe jest korzystanie z biomasy, brykietu, biogazu i biopaliwa.

W jaki sposób pozyskuje się prąd elektryczny z odnawialnych źródeł energii?

Na obszarach, gdzie wieje, generowana jest energia, którą można wykorzystać dzięki wybudowaniu nowoczesnych elektrowni wiatrowych. Energia pozyskiwana z ruchów powietrza zamieniana jest na prąd elektryczny za pomocą turbin wiatrowych. W przypadku paneli fotowoltaicznych możliwe jest pozyskanie promieniowania słonecznego i przekształcenie go w prąd elektryczny za pomocą inwertora. Taka energia może zostać wykorzystana zarówno pod względem ciepła, jak i produkowania prądu. Z kolei elektrownie wodne wykorzystują ruch wody, który przetwarzany jest na energię elektryczną dzięki specjalnym turbinom. Do dyspozycji jest też energia geotermalna i biomasa. Już nawet dzięki odpowiedniemu kompostowaniu odpadów organicznych możliwe jest uzyskanie odnawialnej energii w postaci biogazu.